Ikoner til enhver lejlighed.

Ikoner

Ikoner er ikke kun et begreb der har indtaget vores teknologiske univers.

Ikoner – ordet stammer fra det græske ord: “eikon” og betyder noget i retning af “et billede på noget”. De gamle kristne ikoner har såvel som ikonerne på vores computere en metaforisk betydning. Meningen er med begge slags at de skal give os en umiddelbar forståelse for hvilken funktion de har, tillige med at vække bestemte følelser eller intentioner om handling i vores bevidsthed.

Antikke ikoner stammer fra den ortodokse kristenhed, men der er ikke nogen entydig forklaring på hvordan ikonmaleriet er opstået.
De ældste kan dateres så langt tilbage som til år 600 e.kr, selv om de fleste af de ikoner som handles idag er fra 1600 – 1800 tallet.
Et fællestræk for de mange forskellige typer, er at de afbillede helgener/personer aldrig kigger på beskueren, men nærmest har blikket rettet imod noget hinsidigt eller ophøjet, altså noget ikke jordisk.

Ikoner har også haft den betydning ud over den rituelle, at de har kunnet anvendes som en form for “fattigbibel”. Det vil sige at de mange som dengang ikke kunne læse dog alligevel havde en mulighed ved betragtning af ikonerne og deltagelse i ritualer hvor de indgik, alligevel fik en mulighed for en intuitiv forståelse af det budskab den enkelte ikon måtte indeholde.

Der er mange forskellige typer har tillige utallige varianter. Her nævnes blot nogle af de vigtigste hovedtemaer.

Treenigheden: Kan være Kristus med Gud og helligånden. Tre engle – eller Gud med Jesusbarnet på skødet og helligånds duen på brystet.
Helgener eller hellige mænd: Der findes rigtig mange af den type. Mest populær er nok Sct. Nikolej, som ud over at være skytshelgen for Rusland, tillige er arketypen for den vestlige julemand.
CRJ_3044awIkoner
Festdags ikoner: De sammenfatter de store kirkefester i en billedcyklus.
Ikoner
Kalender ikoner: Bestående af en række helgener og martyrer som er tilknyttet til et bestemt tidspunkt på året.
Ikoner
Guds moder ikoner: Findes i utrolig mange varianter. Kan være Maria som vejviser, pegende på jesusbarnet for at vise det er den vej menneskene skal gå. Maria som billede på den barmhjertige moder der viser ømhed over for sit barn.
Rejseikoner: Datidens bærbare, fremstillet i metal og emalje så de kunne transporteres uden skader.
Ikoner

Sorø kunstmuseum har en omfattende samling, hvor der kan ses meget mere om typer, oprindelse og historie.
Ikoner Ikoner

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.